Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-03-10 kl. 10:00

Torsdag 2011-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök av generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin, Ekobrottsmyndigheten

2. Protokollsjustering

3. Förbättrat skydd mot stalkning (JuU5)
Fortsatt beredning
Prop. 2010/11:45 och motioner
Föredragande: CB

4. Våldsbrott och brottsoffer (JuU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK

5. Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet (JuU20)
Beredning
Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS14
Föredragande: AB

6. EU-förslag om användning av PNR-uppgifter för brottsbekämpande ändamål
Fråga om överläggning. Omedelbar justering.
KOM(2011) 32

7. EU-förslag om en europeisk utredningsorder
Fråga om överläggning. Omedelbar justering
Rådsdokument 9288/10

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 15 mars 2011 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2010/11:24
Utkast till betänkande 2010/11:JuU5
PM, recit och motioner
PM
PM (gemensam för dp. 6 och 7), fakta-pm, protokollsutdrag
Fakta-pm, protokollsutdrag