Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:26 Tisdag 2011-03-15 kl. 10:00

Tisdag 2011-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. EU-förslag om en europeisk utredningsorder
Överläggning
Rådsdokument 9288/10
Föredragande: AB

2. EU-förslag om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet
Överläggning
KOM(2011) 32
Föredragande: AB

3. Riksdagens framtidsdag 2012
Information av utvärderings- och forskningsfunktionen vid RUT

4. Användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet
Subsidiaritetsprövning
Fortsatt beredning
KOM(2011) 32
Föredragande: MK

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 17 mars 2011 kl. 10.00.

Bilagor


PM, rådsdokument samt se utskicket till den 10 mars
KOM(2011) 32 samt se utskicket till den 10 mars
PM
PM