Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:29 Torsdag 2011-03-31 kl. 10:00

Torsdag 2011-03-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök av generaldirektör Anders Danielsson, Säkerhetspolisen

2. Protokollsjustering

3. Våldsbrott och brottsoffer (JuU11)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

4. En EU-agenda för barnets rättigheter
Fråga om yttrande till socialutskottet. Ev. beslut.
KOM(2011) 60
Föredragande: KS

5. Ändring i förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Subsidiaritetsprövning
Beredning
KOM(2011) 135
Föredragande: MK

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 7 april 2011 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2010/11:Ju28
Utkast till betänkande 2010/11:JuU11
PM, KOM(2011) 60, FaktaPM 2010/11:82 och protokollsutdrag
PM, KOM(2011) 135