Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:31 Tisdag 2011-04-12 kl. 11:00

Tisdag 2011-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering

2. Fråga om att bryta justering (29 mars 2011) av betänkandet 2010/11:JuU5 Förbättrat skydd mot stalkning
Justering
Föredragande: CB

3. EU-förslag om ändring av kodex om Schengengränserna och konventionen om tillämpningen av Schengenavtalet
Subsidiaritetsprövning. Justering
KOM(2011) 118
Föredragande: MK

4. Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård (JuU25)
Fråga om att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2010/11:107 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör socialutskottets beredningsområde.
Föredragande: MK

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 28 april 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2010/11:JuU30
PM och betänkande 2010/11:JuU5
Utkast till protokollsutdrag
PM


Inbjudan från Justitieministern
Arbetsplan