Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:34 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering

2. Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård (JuU25)
Justering
Prop 2010/11:107 jämte motioner
Föredragande: MK

3. Polisfrågor (JuU7)
Beredning
Motioner från den allmänna motionstiden 2010
Föredragande: PFZ, SS

4. Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete (JuU19)
Beredning
2010/11:RRS11 och motion
Föredragande: PFZ

5. Gemensamt parlamentariskt möte i Europaparlamentet den 13-14 april 2011 på temat Västra Balkan - Mot ett mer integrerat Europa
Återrapport, Arhe Hamednaca och Ewa Thalén Finné

6. Beredskapspolisen
Återrapport från uppföljningsgruppen

7. Riksdagens framtidsdag 2012
Förslag till teman från uppföljningsgruppen

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 19 maj 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2010/11:33
Utkast till betänkande 2010/11:JuU25
PM, recit och motionshäfte
PM, Rikspolisstyrelsens beslutsprotokoll och motion
Återrapport
PM
PM


- - -
Inbjudan att delta vid utdelningen av The Stockholm Prize in Criminology och i The Stockholm Criminology Symposium