Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:35 Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering

2. Medling och förlikning - ökade möjligheter att komma överens (JuU23)
Beredning
Prop. 2010/11:128 jämte motion
Föredragande: LG

3. Domstolarnas handläggning av ärenden (JuU24)
Beredning
Prop. 2010/11:119
Föredragande: CB

4. Genomförande av Prümrådsbeslutet - automatiserat uppgiftsutbyte (JuU15)
Beredning
Prop. 2010/11:129
Föredragande: PFZ

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 31 maj 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2010/11:34
PM och motion
PM
PM