Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:39 Torsdag 2011-06-16 kl. 10:00

Torsdag 2011-06-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:39
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering

2. EU-förslag till förordning om ändring av Frontexförordningen
Överläggning
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet
Rådsdokument 11475/11
Omedelbar justering

3. EU-frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 11.00.

7. Uppdrag att justera dagens protokoll
Beslut om att ge ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll.


EU-gruppen sammanträder direkt efter sammanträdet.

Bilagor


Protokoll 2010/11:38
Underlag