Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:40 Tisdag 2011-06-21 kl. 08:00

Tisdag 2011-06-21 kl. 08:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:40
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. EU-förslag om Frontex
Fråga om överläggning. Omedelbar justering

2. EU-förslag till förordning om ändring av Frontexförordningen
Överläggning
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet
Omedelbar justering

3. Uppdrag att justera dagens protokoll
Beslut om att ge ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 11.00.


Bilagor


2. Underlaget bifogas elektroniskt i mail.