Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:41 Tisdag 2011-08-23 kl. 11:00

Tisdag 2011-08-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:41
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. EU-förslag om misstänkts rätt att tala med en advokat m.m.
Subsidiaritetsprövning, omedelbar justering
KOM(2011) 326
Föredragande: MK

2. EU-förslag om europeisk statistik om trygghet mot brott
Subsidiaritetsprövning, omedelbar justering
KOM(2011) 335
Föredragande: MK

3. EU-resan
a) Allmän information
Föredragande: PFZ, SS
b) Information om reformer inom EU-domstolen
Föredragande: LG

4. Interparlamentariskt möte om den inre säkerhetsstrategin, Europol, Eurojust och Frontex (Bryssel 5-6 oktober 2011)
Beslut om deltagande (4 ledamöter)
Föredragande: CB

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 13 september 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Förslag till utdrag ur protokoll
Förslag till utdrag ur protokoll
-
Inbjudan och utkast till program