Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:42 Tisdag 2011-09-13 kl. 10:00

Tisdag 2011-09-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:42
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte
Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 22-23 september 2011.

2. Justering av protokoll

3. Grönbok om tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande (JuU2)
Beredning
KOM(2011) 327
Föredragande: AB

4. Interparlamentariskt möte om den inre säkerhetsstrategin, Europol, Eurojust och Frontex (Bryssel 5-6 oktober 2011)
Beslut om deltagande (4 ledamöter)
Föredragande: PFZ

5. EU-förslag om stärkta rättigheter för brottsoffer i EU
Förslag om överläggning. Omedelbar justering.
KOM(2011) 274
Föredragande: PFZ

6. EU-förslag om rätt till tillgång till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande
Förslag om överläggning. Omedelbar justering.
KOM(2011) 326
Föredragande: MK

7. EU-förslag om ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism (EU-TFTS)
Förslag om överläggning. Omedelbar justering.
KOM(2011) 429
Föredragande: MK

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 27 september 2011 kl. 10.00. (OBS! Tiden)

Bilagor


Skickas elektroniskt den 12 september
Protokoll 2010/11:41
PM, grönbok och faktaPM
Inbjudan och program skickades ut till sammanträdet den 23 augusti
KOM(2011) 274 och Fakta PM 2010/11:FMP122
KOM(2011) 326 och Fakta PM 2010/11:123
KOM(2011) 429
------

Preliminär arbetsplan

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. Ett europeiskt system för spårning av terrorismfinansiering: tillgängliga möjligheter, KOM(2011) 429

Regeringskansliets faktapromemoria om meddelandet, 2010/11:FPM 147