Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:10 Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10
Datum och tid: 2011-11-29 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande Sigurd Heuman

2. Protokollsjustering

3. Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder (JuU10)
Justering
KOM(2011) 573
Föredragande: PFZ

4. Budgetbetänkandet (JuU1)
Prel. justering
Proposition 2011/12:1 och motioner
Föredragande: LG, AB, CK

5. Mottagande av motioner
Motionerna 2011/12:Sk207 av Arhe Hamednaca (S), 2011/12:SK344 av Fredrik Malm (FP) och 2011/12:U290 yrkande 2 av Hillevi Larsson (S) från skatteutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: AB

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 1 december 2011 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2011/12:9
Utkast till utlåtande 2011/12:JuU10
Utkast till betänkande 2011/12:JuU1
Motioner----

Inbjudan till julkaffe onsdagen den 14 december kl. 14.00.