Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-08 kl. 10:00

Torsdag 2011-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12
Datum och tid: 2011-12-08 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information inför RIF-rådsmöte

2. Protokollsjustering

3. Budgetbetänkandet (JuU1)
Justering
Proposition 2011/12:1 och motioner
Föredragande: LG, AB, CK

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 15 december 2011 kl. 09.30.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2011/12:11
Utkast till betänkande 2011/12:JuU1


-----
Kommande fördragsändringar