Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2011-12-15 kl. 09:30

Torsdag 2011-12-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13
Datum och tid: 2011-12-15 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning (JuU9)
Justering
Proposition 2011/12:10 och motion
Föredragande: LG

3. Viss tillsyn över personuppgiftsbehandling (JuU16)
Beredning och ev. justering
Proposition 2011/12:37
Föredragande: PFZ

4. Våldsbrott och brottsoffer (JuU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

5. Riksrevisionens rapport om myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott (JuU7)
Beredning
Skrivelse 2011/12:32
Föredragande: MK

6. Smart gränsförvaltning - valmöjligheter och framtida handlingsalternativ (JuU17)
Fråga om att inhämta yttrande från socialförsäkringsutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: CK

7. Hanteringen av subsidiaritetsprövningar under juluppehållet
Beslut
Föredragande: PFZ

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 19 januari 2012 kl. 10.00.

- - - -
OBS! EU-grupp kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2011/12:12
Utkast till betänkande 2011/12:JuU9
PM och utkast till betänkande 2011/12:JuU16
PM, recit och motionshäfte
PM och motioner
-
PM

- - - -
Arbetsplan 8