Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15
Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-37 OBS! Bostadsutskottets sessionssal

1. Protokollsjustering

2. Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott (JuU7)
Justering
Skrivelse 2011/12:32
Föredragande: MK

3. EU-förslag om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och viseringar
Subsidiaritetsprövning. Justering
KOM(2011) 750
Föredragande: MK

4. EU-förslag om allmänna bestämmelser för asyl- och migrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering
Subsidiaritetsprövning. Justering
KOM(2011) 752
Föredragande: MK

5. EU-förslag om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering
Subsidiaritetsprövning. Justering
KOM(2011) 753
Föredragande: MK

6. EU-förslag om inrättande av programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014-2020
Subsidiaritetsprövning. Justering
KOM(2011) 758
Föredragande: MK

7. EU-förslag om inrättande av programmet Rättsliga frågor för perioden 2014-2020
Subsidiaritetsprövning. Justering
KOM(2011) 759
Föredragande: MK

8. Kustbevakningsdatalag
Fråga om ev. yttrande till försvarsutskottet
Proposition 2011/12:45
Föredragande: AB

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 31 januari 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2011/12:14
Utkast till betänkande
Förslag till protokollsutdrag
Förslag till protokollsutdrag
Förslag till protokollsutdrag
Förslag till protokollsutdrag
Förslag till protokollsutdrag
Motionstiden på proposition 2011/12:45 går ut den 20 jan. Ev. motioner skickas ut elektroniskt fredag eftermiddag.