Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:16 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16
Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-37 OBS! Bostadsutskottets sessionssal

1. Protokollsjustering

2. Våldsbrott och brottsoffer (JuU14)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

3. Hemlig teleavlyssning m.m. (JuU19)
Beredning
Skrivelse 2011/12:39 och motion
Föredragande: MK

4. Kustbevakningsdatalag (JuU3y)
Fortsatt beredning
Proposition 2011/12:45 och motion
Föredragande: AB

5. EU-förslag om Europeiska gränsövervakningssystemet EUROSUR
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2011) 873
Föredragning: MK

6. EU-förslag om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2011) 914
Föredragning: MK

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 2 februari 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2011/12:15
Utkast till betänkande 2011/12:JuU14
PM och motion
Utkast till yttrande 2011/12:JuU3y
PM, KOM(2011) 873 och FPM88
PM och KOM(2011) 914