Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18
Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justitieministern och rikspolischefen Bengt Svenson informerar med anledning av händelserna i Malmö

2. Protokollsjustering

3. Polisfrågor (JuU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: LG

4. EU-förslag om Europeiska gränsövervakningssystemet EUROSUR
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning
KOM(2011) 873
Föredragning: MK

5. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (JuU4y)
Justering
Skrivelse 2011/12:48
Föredragande: AB

6. Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2011/12:44 och motioner
Föredragande: MK

7. Lagring av trafikdatauppgifter för brottsbekämpande ändamål (JuU28)
Beredning
Proposition 2010/11:46, bet 2010/11:JuU14 och motion
Föredragande: CB

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 16 februari 2012 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2011/12:17
PM, recit och motionshäfte
-
Utkast till yttrande 2011/12:JuU4y
PM, protokollsutdrag från konstitutionsutskottet och motioner
PM, prop 2010/11:46, bet 2010/11:JuU14 och motion


- - -
Inbjudan till offentlig utfrågning med socialförsäkringsutskottet