Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19
Datum och tid: 2012-02-16 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Smart gränsförvaltning - valmöjligheter och framtida handlingsalternativ (JuU17)
Justering
KOM(2011) 680
Föredragande: CK

2. Hemlig teleavlyssning m.m. (JuU19)
Justering
Skrivelse 2011/12:39 och motion
Föredragande: MK

3. EU-förslag om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning
KOM(2011) 914
Föredragning: MK

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 23 februari 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Utkast till betänkande 2011/12:JuU17
Utkast till betänkande 2011/12:JuU19
PM från finansdepartementet