Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-23 kl. 10:00

Torsdag 2012-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20
Datum och tid: 2012-02-23 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Polisfrågor (JuU15)
Justering
Motioner
Föredragande: LG

3. EU-förslag om Europeiska gränsövervakningssystemet EUROSUR
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning
Kansliet avser att vid sammanträdet dela konstitutionsutskottets yttrande med svar på frågan som ställdes vid sammanträdet den 14 februari 2012
KOM(2011) 873
Föredragning: MK

4. EU-förslag om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning, ev justering
KOM(2011) 914
Föredragning: MK

5. Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (JuU5y)
Yttrande till konstitutionsutskottet. Justering
Skrivelse 2011/12:44 och motioner
Föredragande: MK

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 1 mars 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2011/12:18 och 2011/12:19
Utkast till betänkande 2011/12:JuU15
-
Förslag till protokollsutdrag
Utkast till yttrande 2011/12:JuU5y


- - -
Arbetsplan