Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:25 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25
Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Vissa åtgärder mot illegala vapen (JuU22)
Beredning
Prop. 2011/12:109 och motioner
Föredragande: LG

3. En reformerad mutbrottslagstiftning (JuU23)
Beredning
Prop. 2011/12:79 och motioner
Föredragande: AB

4. Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen
Beredning samt fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2011/12:75
Föredragande: LS

5. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 (JuU7y)
Yttrande till utrikesutskottet
Justering
Skrivelse 2011/12:105
Föredragande: LS

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 19 april 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2011/12:24
PM och motioner
PM och motioner
PM
Utkast till yttrande 2011/12:JuUy7