Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27
Datum och tid: 2012-04-26 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation (JuU8)
Justering
Prop. 2011/12:55 och motioner
Föredragande: LG

3. Ökad säkerhet i domstol (JuU24)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:63 och motioner
Föredragande: CB

4. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott i EU, KOM(2012) 85
Fortsatt beredning och justering, regeringens fakta-PM har inkommit
KOM(2012) 85
Föredragande: LS

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 8 maj 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2011/12:26
Utkast till betänkande 2011/12:JuU8
Yttrande från finansutskottet 2011/12:FiU7y och PM
Fakta-PM och PM