Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28
Datum och tid: 2012-05-08 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Ökad säkerhet i domstol (JuU24)
Justering
Prop. 2011/12:63 och motioner
Föredragande: CB

3. Elektronisk stämningsansökan i brottmål (JuU25)
Justering
Proposition 2011/12:126
Föredragande: AB

4. Vissa åtgärder mot illegala vapen (JuU22)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:109 och motioner
Föredragande: LG

5. En reformerad mutbrottslagstiftning (JuU23)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:79 och motioner
Föredragande: AB

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 10 maj 2012 kl. 09.30. OBS! Tiden!

Bilagor


Protokoll 2011/12:27
Utkast till betänkande 2011/12:JuU24
Utkast till betänkande 2011/12:JuU25
Yttrande 2011/12:SkU7y
Yttrande 2011/12:KU8y