Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29
Datum och tid: 2012-05-10 09:30
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Vissa åtgärder mot illegala vapen (JuU22)
Justering
Prop. 2011/12:109 och motioner
Föredragande: LG

3. En reformerad mutbrottslagstiftning (JuU23)
Justering
Prop. 2011/12:79 och motioner
Föredragande: AB

4. Årsredovisning för staten 2011
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet
Beredning. Ev. omedelbar justering
Skr. 2011/12:101
Föredragande: CB

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 22 maj 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2011/12:28
Utkast till betänkande 2011/12:JuU22
Utkast till betänkande 2011/12:JuU23
PM, utdrag ur skr. 2011/12:101 samt protokollsutdrag från FiU

- - -
Anmälan till utskottsresa vecka 6 2013

Kl. 10.00 EU-information (EU-gruppen)