Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31
Datum och tid: 2012-05-31 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8 juni 2012

2. Protokollsjustering

3. Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål (JuU26)
Beredning
Proposition 2011/12:146
Föredragande: CB

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 7 juni 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2011/12:30
PM

OBS! Uppföljningsgruppen sammanträder direkt efter utskottssammanträdet (Information från Polisorganisationskommittén).