Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:00

Torsdag 2012-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32
Datum och tid: 2012-06-07 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. It-stödet i rättskedjan (JuU11)
Justering
Skrivelse 2011/12:72
Föredragande: LG

3. Att hantera brottmål effektivt - en utmaning för regeringen och rättsväsendet (JuU20)
Justering
Skrivelse 2011/12:135 och motioner
Föredragande: LG

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 12 juni 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2011/12:31
Utkast till betänkande 2011/12:JuU11
Utkast till betänkande 2011/12:JuU20