Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33
Datum och tid: 2012-06-12 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information i EU-frågor från Justitiedepartementet

2. Protokollsjustering

3. Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål (JuU26)
Justering
Proposition 2011/12:146
Föredragande: CB

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 13 september 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2011/12:32
Missiv, utkast till betänkande 2011/12:JuU26, yttrande från KU delas vid sammanträdet
PM och kalender för det cypriotiska ordförandeskapet

Deltagare i resa till USA resp. Kanada

- - -
OBS! Avslutningskaffe direkt efter sammanträdet i lunchrummet RÖ plan 7.