Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-10 kl. 10:00

Torsdag 2011-11-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Gentekniknämndens ordförande Birgitta Eilemar

2. Protokollsjustering

3. Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism (EU-TFTS) (JuU6)
Justering
KOM(2011) 429
Föredragande: CK

4. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG (JuU4)
Justering
Utvärderingsrapport KOM(2011) 225
Föredragande: PFZ

5. Budgeten; motioner utan anslagseffekt (JuU1)
Beredning
Proposition 2011/12:1 och motioner
Föredragande: LG, AB, CK

6. Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder (JuU10)
Beredning
KOM(2011) 573
Förederagande: PFZ

7. Fråga om utskottsinitiativ ang. betalningsansvar vid polisinsatser
Fortsatt beredning och ev. beslut
Föredragande: AB

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 15 november 2011 kl. 10.00. (OBS! Tiden!)

Bilagor


-
Protokoll 2011/12:7
Utkast till utlåtande 2011/12:JuU6
Utkast till utlåtande 2011/12:JuU4
PM, recit och motionshäfte
PM; KOM(2011) 573