Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:9 Tisdag 2011-11-15 kl. 10:00

Tisdag 2011-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Överläggning i EU-frågor och information

2. Protokollsjustering

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU1y)
Yttrande till KU, justering
KU:s PM
Föredragande: MK

4. Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel (JuU12)
Beredning
Proposition 2011/12:22 och motioner
Föredragande: MK

5. Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder (JuU10)
Fortsatt beredning
KOM(2011) 573
Föredragande: PFZ

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 29 november 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2011/12:8
Utkast till yttrande 2011/12:JuU1y
PM och motioner
Se PM från regeringen under punkt 3. Övrigt underlag utskickat till sammanträdet den 10 november 2011