Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2013-01-17 kl. 10:00

Torsdag 2013-01-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15
Datum och tid: 2013-01-17 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. En ny tidsbegränsad vapenamnesti (JuU9)
Justering
Prop. 2012/13:38 och motioner
Föredragande: LG

3. 2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU14)
Justering
Skrivelse 2012/13:43 och motion
Föredragande: CB

4. Kommissionens arbetsprogram för 2013
Justering
Yttrande till UU
Föredragande: LS

5. Kriminalvårdsfrågor (JuU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: CB

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 24 januari 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:14
Utkast till betänkande 2012/13:JuU9
Utkast till betänkande 2012/13:JuU14
Utkast till yttrande 2012/13:JuU2y
PM, recit och motionshäfte