Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2013-01-24 kl. 10:00

Torsdag 2013-01-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16
Datum och tid: 2013-01-24 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Straffrättsliga frågor (JuU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

3. Unga lagöverträdare (JuU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK

4. Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011 (JuU16)
Beredning
Skrivelse 2012/13:47
Föredragande: CB

5. En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (JuU15)
Fortsatt beredning
Prop. 2012/13:45 och motioner
Föredragande: MK

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 31 januari 2013 kl. 10.00.

10.

Bilagor


Protokoll 2012/13:15
PM, recit och motionshäfte
PM, recit och motionshäfte
PM och motion
Yttranden från AU och SfU