Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17
Datum och tid: 2013-01-31 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Kriminalvårdsfrågor (JuU12)
Justering
Motioner
Föredragande: CB

3. En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (JuU15)
Justering
Prop. 2012/13:45 och motioner
Föredragande: MK

4. Kommissionens årsrapport 2011 om förbindelserna mellan kommissionen och de nationella parlamenten
Justering
Yttrande till KU
Föredragande: LS

5. Processrättsliga frågor (JuU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: LG

6. Begäran om att kalla utrikesministern till utskottet
Begäran från miljöpartiet

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 14 februari 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:16
Utkast till betänkande 2012/13:JuU12
Utkast till betänkande 2012/13:JuU15
Utkast till yttrande 2012/13:JuU3y
PM, recit och motionshäfte
PM

- - -
Arbetsplan