Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:18 Torsdag 2013-02-14 kl. 10:00

Torsdag 2013-02-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18
Datum och tid: 2013-02-14 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011 (JuU16)
Justering
Skrivelse 2012/13:47
Föredragande: CB

3. Straffrättsliga frågor (JuU10)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 19 februari 2013 kl. 11.00.

- - -
EU-gruppen sammanträder direkt efter sammanträdet.

Bilagor


Protokoll 2012/13:17
Utkast till betänkande 2012/13:JuU16
Utkast till betänkande 2012/13:JuU10