Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:19 Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19
Datum och tid: 2013-02-19 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Unga lagöverträdare (JuU13)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

3. Processrättsliga frågor (JuU11)
Justering
Motioner
Föredragande:LG

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 21 februari 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:18
Utkast till betänkande 2012/13:JuU13
Utkast till betänkande 2012/13:JuU11