Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-03-14 kl. 10:00

Torsdag 2013-03-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22
Datum och tid: 2013-03-14 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Bevakning ombord på svenska fartyg
Fråga om yttrande till trafikutskottet
Prop. 2012/13:78 och motion
Föredragande: CB

3. EU-frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 21 mars 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:21
PM och motion