Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:24 Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24
Datum och tid: 2013-03-26 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar (JuU17)
Justering
Prop. 2012/13:68
Föredragande: AB

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till inrättande av ett system för in- och utresa vid EU-medlemsstaternas yttre gränser, KOM(2013) 95
Justering
KOM(2013) 95
Föredragande: MK, TF

4. Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av förordning vad gäller användningen av systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer, KOM(2013) 96
Justering
KOM(2013) 96
Föredragande: MK, TF

5. Subsidiaritetsprövning av förslag till inrättande av ett program för registrerade resenärer, KOM(2013) 97
Justering
KOM(2013) 97
Föredragande: MK, TF

6. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete (JuU19)
Beredning
Prop. 2012/13:73 och motion
Föredragande: MK

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 9 april 2013 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:23
Utkast till betänkande 2012/13:JuU17
Utkast till protokollsutdrag
Utkast till protokollsutdrag
Utkast till protokollsutdrag
PM och motion

- - -
Redogörelse från justitieutskottets delegationsresa till Kanada den 2-10 februari 2013