Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:25 Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25
Datum och tid: 2013-04-09 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd (JuU5y)
Yttrande till utbildningsutskottet
Justering
Prop. 2012/13:58 och motioner
Föredragande: LG

3. En skärpt sexualbrottslagstiftning (JuU20)
Beredning
Prop. 2012/13:111 och motioner
Föredragande: AB

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 11 april 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:24
Utkast till yttrande 2012/13:JuU5y
PM och motionshäfte