Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:26 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26
Datum och tid: 2013-04-16 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Förfalsknings- och sanningsbrotten (JuU24)
Beredning
Prop. 2012/13:74
Föredragande: CB

3. En ny kameraövervakningslag (JuU26)
Beredning
Prop. 2012/13:115 och motioner
Föredragande: LG

4. En skärpt sexualbrottslagstiftning (JuU20)
Fortsatt beredning
Prop. 2012/13:111 och motioner
Föredragande: AB

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 18 april 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:25
PM
PM och motioner
Motion 2012/13:Ju:373 yrk 47