Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:30 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30
Datum och tid: 2013-05-14 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer

2. Protokollsjustering

3. FN:s internationella brottmålstribunaler - avveckling och restfunktioner (JuU18)
Justering
Prop. 2012/13:126
Föredragande: CB

4. Folkbokföringen i framtiden (JuU8y)
Yttrande till skatteutskottet
Justering
Prop. 2012/13:120 och motioner
Föredragande: CB

5. Vårändringsbudget för år 2012
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Omedelbar justering
Prop. 2012/13:99
Föredragande: CB

6. Årsredovisning för staten 2012
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Omedelbar justering
Skr. 2012/13:101
Föredragande: CB

7. Förslag till förordning om övervakning av de yttre sjögränserna inom ramen för operationer som samordnas av Frontex (KOM(2013) 197)
Subsidiaritetsprövning
Beredning, ev. justering
KOM(2013) 197
Föredragande: TF

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 16 maj 2013 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2012/13:29
Utkast till betänkande 2012/13:JuU18
Utkast till yttrande 2012/13:JuU8y
PM
PM
PM och KOM(2013) 197