Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:31 Torsdag 2013-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31
Datum och tid: 2013-05-16 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Kränkande fotografering (JuU21)
Justering
Prop. 2012/13:69 och motioner
Föredragande: LG

3. Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning (JuU25)
Justering
Prop. 2012/13:108 och motioner
Föredragande: AB

4. En ny kameraövervakningslag (JuU22)
Justering
Prop. 2012/13:115 och motioner
Föredragande: LG

5. Tolkning och översättning i straffrättsliga förfaranden (JuU23)
Beredning
Prop. 2012/13:132 och motioner
Föredragande: MK

6. Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m.
Fråga om yttrande till socialförsäkringsutskottet
Beredning
Prop. 2012/13:151
Föredragande: AB

7. Förslag till förordning om Europol (KOM(2013) 173)
Subsidiaritetsprövning
Beredning, ev. justering
KOM(2013) 173
Föredragande: TF

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 21 maj 2013 kl. 11.00.

---

Uppföljningsgruppen sammanträder direkt efter sammanträdet

Bilagor


Protokoll 2012/13:30
Utkast till betänkande 2012/13:JuU21
Utkast till betänkande 2012/13:JuU25
Utkast till betänkande 2012/13:JuU22
PM och motioner
PM och motioner
PM, KOM(2013) 173, KOM(2013) 172 och fakta-PM 2012/13:FPM96