Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32
Datum och tid: 2013-05-23 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. (JuU9y)
Yttrande till socialförsäkringsutskottet
Justering
Prop. 2012/13:151 och motion
Föredragande: AB

3. EU-frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 30 maj 2013 kl. 10.00.


Bilagor


Protokoll 2012/13:31
Utkast till yttrande 2012/13:JuU9y