Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:33 Torsdag 2013-05-30 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33
Datum och tid: 2013-05-30 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 6-7 juni 2013

2. Protokollsjustering

3. Tolkning och översättning i brottmål (JuU23)
Justering
Prop. 2012/13:132 och motioner
Föredragande: MK

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 12 september 2013 kl. 10.00.


Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2012/13:32
Utkast till betänkande 2012/13:JuU23

-------------

Inbjudan till justitieutskottets sommarkaffe