Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-05-08 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av Justitieminister Beatrice Ask samt företrädare för Post- och telestyrelsen och Rikskriminalpolisen

2. Justering av protokoll

3. Indelning i utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Ev. justering
Omedelbar justering
Proposition 2013/14:100
Föredragande: CB

4. Årsredovisning för staten 2013
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning och ev.justering
Skrivelse 2013/14:101
Föredragande: CB

5. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor (JuU30)
Fortsatt beredning
Proposition 2013/14:208 och motioner
Föredragande: MLS

6. EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 - Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU (JuU41)
Beredning
KOM(2014) 144
Föredragande: TF

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 13 maj 2014 kl. 11.00.

Bilagor


-
Protokoll 2013/14:27
PM
PM, utdrag ur skrivelse, motion och PU från FiU
Ej justerat utkast till yttrande från civilutskottet
PM och KOM(2014) 144 och FaktaPM