Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:33 Torsdag 2014-08-28 kl. 11:00

Torsdag 2014-08-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2013/14:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33
Datum och tid: 2014-08-28 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Förslag om ändring av förordning om utredningar som utförs av Olaf
Subsidiaritetsprövning
Beredning och ev. justering
KOM(2014) 340
Föredragande: TF

3. EU-frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 7 oktober 2014 kl. 11.00. (prel.)

Bilagor


Protokoll 2013/14:32
PM, KOM(2014) 340 och 2013/14FPM91