Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:1 Tisdag 2014-10-07 kl. 10:30

Tisdag 2014-10-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:1
Datum och tid: 2014-10-07 10:30
Plats: RÖ 7-44

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Presentationsrunda

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde torsdagen den 9 oktober 2014 kl. 09.00

Bilagor