Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:12 Torsdag 2015-01-22 kl. 10:00

Torsdag 2015-01-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12
Datum och tid: 2015-01-22 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av Riksdagens ombudsmän (JO)

2. Protokollsjustering

3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (JuU3y)
Beredning
Yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: TL

4. Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (JuU6)
Justering
Proposition 2013/14:254 och motion
Föredragande: CU

5. Tydligare reaktioner på ungas brottslighet (JuU9)
Beredning
Proposition 2014/15:25 och motioner
Föredragande: AB

6. Kommissionens arbetsprogram 2015 (JuU4y)
Fortsatt beredning
KOM(2014) 910
Föredragande: MK, TF

7. Överlämnande av motion
Omedelbar justering
Motion 2014/15:2881 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M) till socialförsäkringsutskottet
Föredragande: CB

8. Överlämnande av motioner
Omedelbar justering
Motion 2014/15:310 av Lars-Arne Staxäng (M) och motion 2014/15:3004 yrkande 16 av Kent Ekeroth (SD) till konstitutionsutskottet
Föredragande: AB

9. Mottagande av motion
Omedelbar justering
Motion 2014/15:2865 yrkande 3 av Fredrik Schulte (M) från civilutskottet
Fördedragande: AB

10. EU-frågor

11. Inkomna skrivelser

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 11.00.

Bilagor


-
Protokoll 2014/15:11
PM, protokollsutdrag från KU, PM från KU och sammanfattning av rapport från RÅ
Utkast till betänkande 2014/15:JuU6
PM och motionshäfte
Utkast till yttrande 2014/15:JuU4y
Motion
Motionerna
Motion