Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:13 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13
Datum och tid: 2015-01-27 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Överläggning och information från regeringen i EU-frågor m.m.

2. Protokollsjustering

3. Kommissionens arbetsprogram 2015 (JuU4y)
Justering
KOM(2014) 910
Föredragande: MK, TF

4. Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen (JuU7)
Beredning
Proposition 2014/15:29 och motion
Föredragande: MK

5. Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet (JuU8)
Beredning
Proposition 2014/15:37 och motioner
Föredragande: CB

6. Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott (JuU10)
Beredning
Proposition 2014/15:26 och motioner
Föredragande: CU

7. Mottagande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2014/15:2616 yrkande 2 från socialutskottet
Föredragande: AB

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 11.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2014/15:12
Utkast till yttrande 2014/15:JuU4y
PM och motion
PM och motioner
PM och motioner
Motion