Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:14 Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14
Datum och tid: 2015-02-03 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av utskottsavdelningens utvärderings- och forskningssekretariat

2. Protokollsjustering

3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (JuU3y)
Justering
Yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: TL

4. Tydligare reaktioner på ungas brottslighet (JuU9)
Justering
Proposition 2014/15:25 och motioner
Föredragande: AB

5. Våldsbrott och brottsoffer (JuU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 februari 2015 kl. 10.00.

Bilagor


Justitieutskottets uppföljning av ansvaret för förundersökningar mot unga lagöverträdare
Protokoll 2014/15:13
Utkast till yttrande 2014/15:JuU3y
Utkast till betänkande 2014/15:JuU9
PM, recit och motionshäfte


- - -
Anmälan till besök hos Brå