Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:15 Torsdag 2015-02-12 kl. 11:15

Torsdag 2015-02-12 kl. 11:15

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15
Datum och tid: 2015-02-12 11:15
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen (JuU7)
Justering
Proposition 2014/15:29 och motion
Föredragande: MK

3. Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet (JuU8)
Justering
Proposition 2014/15:37 och motioner
Föredragande: CB

4. Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott (JuU10)
Justering
Proposition 2014/15:26 och motioner
Föredragande: CU

5. Överläggning och information från regeringen i EU-frågor

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2014/15:14
Utkast till betänkande 2014/15:JuU7
Utkast till betänkande 2014/15:JuU8
Utkast till betänkande 2014/15:JuU10
Underlag från regeringen

- - -
Powerpoint presentationerna från Brå-besöket bifogas