Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:16 Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16
Datum och tid: 2015-02-17 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av rikspolischefen Dan Eliasson

2. Protokollsjustering

3. Våldsbrott och brottsoffer (JuU18)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

4. Straffrättsliga frågor (JuU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: CB

5. Processrättsliga frågor (JuU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: CU

6. Polisfrågor (JuU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 mars 2015 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2014/15:15
Utkast till betänknade 2014/15:JuU18
PM, recit och motionshäfte
PM, recit och motionshäfte
PM, recit och motionshäfte

- - -
Arbetsplan 5