Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:20 Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20
Datum och tid: 2015-04-07 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (JuU5y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
Skrivelse 2014/15:65
Föredragande: MK, TF

3. Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS) (JuU23)
Beredning
Proposition 2014/15:82 och motioner
Föredragande: CU

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april 2015 kl. 11.00.

---
OBS! Avtackning av Johan Pehrson direkt efter sammanträdet

Bilagor


Protokoll 2014/15:20
PM
PM och motioner


Bilaga: EU-domstolens förslag att utöka antalet domare i tribunalen

Bilaga: Inbjudan från Österrikes parlament med bilagor