Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:21 Torsdag 2015-04-16 kl. 11:00

Torsdag 2015-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21
Datum och tid: 2015-04-16 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (JuU5y)
Yttrande till utrikesutskottet
Justering
Skrivelse 2014/15:65
Föredragande: MK, TF

3. Arbetet i den ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten - granskningsutlåtande (JuU19)
Fortsatt beredning
Föredragande: MK

4. Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort (JuU24)
Beredning
Proposition 2014/15:69 och motion
Föredragande: MK

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (JuU6y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Skrivelse 2014/15:75
Föredragande: TF

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 april 2015 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2014/15:20
Utkast till yttrande 2014/15:JuU5y
PM från Justitiedepartementet
PM och motion
PM, kansli-PM och protokollsutdrag från konstitutionsutskottet
Skriftlig EU-information från Justitiedepartementet och lista på inkomna EU-dokument